Vui lòng chuyển khoản khi xác nhận mua hàng theo số tài khoản sau:

1. Ngân hàng ACB

Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Hapinut

Số tài khoản: 29109678

2. Ngân hàng Vietcombank

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Bảo Hân

Số tài khoản: 0371000473480